مقایسه هزینه های پوکه ریزی و فوم بتن

هزینه‌های پوکه ریزی شامل دو بخش آشکار و پنهان است. بخش آشکار فقط شامل قیمت خرید پوکه است که بر حسب متر مکعب محاسبه می‌شود و بسته به نوع پوکه و مرغوبیت آن می‌تواند از ۳۵ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان در هر متر مکعب باشد.

با توجه به این که ارتفاع پوکه‌ریزی تقریباً ۱۰ سانتی‌متر فرض می‌شود هزینه‌ی خرید پوکه برای هر مترمربع ساختمان تقریباً از ۳۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان برآورد می‌شود.

اما پوکه‌ریزی هزینه‌های پنهانی نیز دارد. پوکه‌ی خریداری شده جلو در ساختمان تحویل داده می‌شود و باید به طبقات حمل شود. قبل از ریختن پوکه حتماً باید روی تمام تأسیساتی که در کف ساختمان اجرا شده است (آب، برق، گاز و …) ملات ماسه و سیمان کشیده شود.

بعد از حمل پوکه به طبقات باید از مخلوط ملات و سیمان برای جلوگیری از رانش و نشست پوکه استفاده شود که ممکن است به دو روش مختلف انجام شود. یا ملات با پوکه مخلوط می‌شود و یا یک لایه به ضخامت ۳ سانتی‌متر روی پوکه کشیده می‌شود.

برای این که مصالح به اندازه‌ی بهینه استفاده شوند و ارتفاع کف به اندازه حداقل ممکن باشد، باید قبل از پوکه‌ریزی کروم‌بندی نقطه‌ای انجام شود (در همه‌ی سطوح؛ نه فقط سطوح شیبدار مثل آشپزخانه). همه‌ی این موارد هزینه‌هایی را دربرمی‌گیرد که در نگاه اول از نظر پنهان می‌ماند.

محاسبه هزینه پوکه با فرض قیمت هر کیسه سیمان برابر ۸ هزار تومان، قیمت هر تن ماسه ۲۰ هزار تومان و مزد هر روز کارگر ۴۰ هزار تومان

شمارهشرح هزینه پنهانمقدار تقریبی برای یک متر مربعتوضیح مختصر
۱قیمت ماسه و سیمان برای پوشاندن سطح تأسیسات لوله‌کشی۳۳۰ تومانبرای پوشاندن سطح لوله‌هایی که از کف واحد ۱۰۰ متری گذشته‌اند به حدود ۳ کیسه سیمان و ۳ فرغون ماسه نیاز است.
۲مزد کارگر ملات‌کش روی تأسیسات۴۰۰ تومانمزدی که کارگر هم برای انتقال ملات به طبقات و هم ملات‌کشی روی تأسیسات آن دریافت می‌کند.
۳کروم بندی نقطه‌ای۲۵۰۰ توماناین مقدار کمترین برآورد هزینه‌ای است که یک بنای ماهر برای انجام این کار دریافت خواهد کرد.
۴هزینه انتقال پوکه به طبقات۲۰۰۰ تومانبرای پر کردن یک متر مربع فضا تقریباً به یک و نیم فرغون پوکه نیاز است.
۵قیمت ملات ماسه و سیمان روی پوکه۱۷۲۰ تومانبرای جلوگیری از رانش و نشست پوکه روی آن یک لایه ۳ سانتی‌متری ملات کشیده می‌شود. (یا ملات با پوکه مخلوط می‌شود)
۶هزینه انتقال ملات ماسه و سیمان به طبقات برای روی پوکه۶۰۰ تومانبرای روکش کردن روی ۳۳ متر مربع فضای پوکه‌ریزی شده به یک مترمعکب (۱۵ فرغون) ملات نیاز است.
۷مزد بنّا برای ملات‌کشی روی پوکه۲۸۰۰ تومانیک بنّا و یک کارگر در یک روز حداکثر ۵۰ متر مربع را ملات‌کشی می‌کنند.
۸هزینه طولانی شدن زمان ساختبسته به منطقه متفاوت استبرای پوکه‌ریزی و کفسازی یک ساختمان ۱۰ واحدی معمولی به حدود ۲۵ روز زمان نیاز است
مجموع هزینه‌های پنهان۱۰,۳۵۰ تومانمجموع همه هزینه‌های پنهان به ازای یک متر مربع کفسازی بدون احتساب هزینه‌ی طولانی شدن زمان ساخت

باید توجه بفرمایید که در لیست بالا قیمت خرید پوکه لحاظ نشده است

توضیح ۱ (قیمت ماسه و سیمان برای پوشاندن سطح تأسیسات لوله‌کشی):

در روش کفسازی سنتی به علت  طولانی شدن زمان فرایند و این که تردد اشخاص و فرغون زیاد است، حتماً باید روی لوله‌های تأسیساتی که از کف طبقات ساختمان گذشته‌اند با ملات ماسه و سیمان پوشانده شود تا از آسیب‌دیدگی آن‌ها جلوگیری به عمل آید.

برای پوشاندن سطح لوله‌هایی که از کف واحد ۱۰۰ متری گذشته‌اند به حدود ۳ کیسه سیمان و ۳ فرغون ماسه نیاز است که هزینه آن تقریباً برابر ۳۳ هزار تومان هزینه دارد. و بنابراین هزینه ماسه و سیمان برای یک مترمربع فضا تقریباً معادل ۳۳۰ تومان است.

توضیح۲ (مزد کارگر ملات‌کش روی تأسیسات):

دو کارگر برای انتقال ملات به طبقات و ملات‌کشی روی لوله‌های تأسیساتی یک فضای ۲۰۰ متر مربعی تقریباً یک روز کامل زمان نیاز دارند. با فرض ۴۰ هزار تومان برای مزد کارگر، هزینه این کار برابر ۴۰۰ تومان در هر متر مربع است.

توضیح ۳ (کروم بندی نقطه‌ای):

کروم‌بندی پشت‌بام، آشپزخانه و سایر سطوح شیب‌دار در روش‌های سنتی به صورت خطی انجام می‌شود که هزینه آن حدود ۵ هزار تومان است (از ۴ هزار تومان تا ۶ هزار تومان)، اما کروم‌بندی سطوح بدون شیب به صورت نقطه‌ای است که با هزینه‌ی کمتری حدود ۲۵۰۰ تومان در هر متر مربع اجرا می‌شود.

البته لازم به ذکر است که برخی سازندگان از این مرحله از کار صرفنظر می‌کنند و بدون کروم‌بندی پوکه را می‌ریزند؛ که این کار می‌تواند سبب افزایش هزینه ساخت و کاهش کیفیت شود.

زیرا در صورتی که کروم‌بندی انجام نشود،  سطح ایجاد شده تراز نخواهد بود و سنگ‌کار مجبور است بلندترین قسمت کف را به عنوان سطح مرجع خود انتخاب کند و همه‌ی قسمت‌ها را با ملات زیر سنگ تا آن ارتفاع بالا بیاورد.  به عنوان مثال فرض کنید بلند‌ترین نقطه، نسبت به میانگین نقاط ۲ سانتی‌متر بالاتر باشد.

به این ترتیب سنگ‌کار ناچار است این ارتفاع ۲ سانتی‌متری را به ریختن ملات ماسه و سیمان پر کند. اگر متراژ ساختمان را ۱۰۰ متر در نظر بگیریم، به این ترتیب ۲ متر مکعب ملات ماسه و سیمان بیشتر مصرف می‌شود. این میزان یعنی بیش از ۳ تن و ۱۰۰ کیلوگرم ماسه نیاز است.

علاوه بر این برای تهیه این مقدار ملات به ۶ کیسه سیمان نیاز داریم (چون عیار ملات زیر سنگ باید ۱۵۰ باشد). به این ترتیب هم ۳ تن و ۴۰۰ کیلوگرم به وزن ساختمان در یک واحد ۱۰۰ متری اضافه می‌شود (یعنی ۳۴ تن در یک ساختمان ۱۰ واحدی) و هم هزینه‌ی خرید ماسه و سیمان و حمل و اجرای آن به کارفرما تحمیل خواهد شد.

توضیح ۴ (هزینه انتقال پوکه به طبقات):

هر متر مکعب پوکه تقریباً معادل ۱۵ فرغون است. برای انتقال هر فوغون به طبقه سوم (که نقطه میانی یک ساختمان معمول ۵ طبقه است) دو کارگر، یکی در پایین ساختمان برای پر کردن فرغون و دیگری در بالا برای خالی کردن آن به ۸ دقیقه زمان نیاز دارند.

یعنی در طول یک روز کامل این دو کارگر می‌توانند ۶۰ فرغون پوکه را با داخل طبقات حمل کنند. این مقدار پوکه در صورت فرض ۱۰ سانتی‌متر ارتفاع، می‌تواند ۴۰ متر مربع فضا را پوشش دهد. با فرض ۴۰ هزار تومان مزد هر کارگر و با یک محاسبه ساده سرانگشتی مشخص می‌شود که جهت انتقال پوکه لازم برای پوشاندن یک متر مربع سطح طبقات باید ۲هزار تومان هزینه کارگر پرداخت شود.

توضیح۵ (قیمت ملات ماسه و سیمان روی پوکه):

به دلیل این که پوکه در حالت عادی رانش دارد و هیچگونه مقاومت فشاری ندارد، باید با یک لایه ملات ۳ سانتی‌متری مخلوط شود یا رویه‌کشی شود. برای این منظور در یک سطح ۳۳ متر مربعی به یک متر مکعب ملات ماسه و سیمان نیاز است یعنی یک و نیم تن ماسه و ۳ کیسه سیمان. (با توجه به این که وزن یک مترمکعب ماسه خشک ۱۵۵۰ کیلوگرم است). که حدوداً در هر متر مربع ۱۷۲۰ تومان بابت خرید ماسه و سیمان باید هزینه شود.

توضیح۶ (هزینه انتقال ملات ماسه و سیمان به طبقات برای روی پوکه):

محاسبات این بخش تقریباً شبیه مورد شماره ۴ است. با این تفاوت که به جای پوکه‌ریزی به ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر، ملات کشی به ارتفاع ۳ سانتی‌متر لحاظ می‌شود. بنابراین هزینه انتقال این مقدار ملات ۰/۳ هزینه انتقال پوکه است. یعنی معادل ۶۰۰ تومان در هر متر مربع.

توضیح۷ (مزد بنّا برای ملات‌کشی روی پوکه):

همانطور که می‌دانید برای مهار پوکه و جلوگیری از رانش آن باید یک روکش ۳ سانتی‌متری با ملات ماسه و سیمان روی آن انجام شود. برای این منظور به یک بنّا و یک کارگر نیازمندیم. یک بنّا و یک کارگر در مدت یک روز حداکثر ۵۰ متر مربع را ملات‌کشی می‌کنند. دست مزد بنّا در یک روز ۱۰۰هزار تومان و مزد کارگر ۴۰ هزار تومان است. بنابراین با یک حساب سرانگشتی مشخص است که برای ملات‌کشی یک متر مربع روی پوکه باید مبلغ ۲۸۰۰ تومان مزد پرداخت شود.

توضیح ۸ (هزینه طولانی شدن زمان ساخت):

فرض کنید یک ساختمان ده واحدی به متراژ هر واحد ۱۰۰ مترمربع، ۲۵ روز دیرتر آماده تحویل شود. قیمت اجاره‌بهای هر واحد ساختمان بسته به موقعیت مکانی ملک به صورت میانگین ۲ میلیون تومان می‌باشد.

به این ترتیب در اثر اتلاف زمان حاصل از پوکه‌ریزی، حدود ۱۶ میلیون تومان  خسارت به صاحب ملک وارد می‌شود. اگر کل مساحت کفسازی شده این ساختمان را ۱۲۰۰ متر در نظر بگیریم (با احتساب واحدها و پشت‌بام) یعنی به ازای هر متر مربع حدود ۱۴هزار تومان خسارت طولانی شدن زمان ساخت است.

 

شمارهشرح هزینه پنهانروش پوکه‌ریزیاجرای فوم بتن
۱قیمت ماسه و سیمان برای پوشاندن سطح تأسیسات لوله‌کشیهزینه داردهزینه ندارد
۲مزد کارگر ملات‌کش روی تأسیساتهزینه داردهزینه ندارد
۳کروم بندی نقطه‌ایهزینه داردهزینه دارد
۴هزینه انتقال پوکه به طبقاتهزینه داردهزینه ندارد
۵قیمت ملات ماسه و سیمان روی پوکههزینه داردهزینه ندارد
۶هزینه انتقال ملات ماسه و سیمان به طبقات برای روی پوکههزینه داردهزینه ندارد
۷مزد بنّا برای ملات‌کشی روی پوکههزینه داردهزینه ندارد
۸هزینه طولانی شدن زمان ساختهزینه داردهزینه ندارد

 

0/5 (0 دیدگاه)

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *