چیزی که درباره ایمنی نمی دانید
ممکن است به شما آسیب برساند
چیزی که ارزشمند است اول ایمنی، بعد کار

هدف ما – نه به حادثه

مزایای استفاده از کلایمر (بالابر نما)

_

کلایمر هزینه ها و خطرات جانبی را کاهش میدهد.

قابل دسترسی

کلایمر دسترسی به نقاط بلند و غیرقابل دسترس را راحت میکند.

جابجایی پرسنل

کلایمر قابلیت جابجایی پرسنل و تجهیزات مورد نیاز را به راحتی اجرا میکند.

ارتفاع نامحدود

کلایمر بدون در نظر گرفتن ارتفاع میتواند نماسازی را تسریع ببخشد.

طرحی چند منظوره

کلایمر میتواند برای هر نوع نمای با اشکال هندسی مختلفی طراحی شود.
icon

در حوزه کلایمر، دستگاه فوم و بتن

آخرین اخبار و بروزرسانی ها

جهت ارتباط با شرکت توسعه عمران داتام میتوانید با این شماره تماس بگیرید.