هر آنچه باید از عیار بتن بدانید

عیار بتن چیست؟

عیار بتن به مقدار سیمان مصرفی در هر متر مکعب بتن گفته می‌شود. عیار معمولاً بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب (کیلوگرم در مترمکعب) بیان می‌شود.می توان گفت برای تعیین مقاوم بتن از معیار عیار استفاده می شود. عیار بتن با مقدار سیمان موجود در آن، رابطه مستقیمی دارد؛ به طوری که هرچه میزان سیمان مصرفی بیشتر باشد، عیار و مقاومت آن نیز بیشتر بالاتر است. بنابراین، می توان گفت که این ویژگی رابطه مستقیمی با مقاومت فشاری سازه بتنی دارد. در کنار بتن ، از فوم بتن که ترکیب مایع کفزا با بتن توسط دستگاه فوم بتن می باشد نیز در ساخت و ساز می توان استفاده کرد.

به عنوان مثال:

 • عیار 250 به معنای استفاده از 250 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتن است.
 • عیار 350 به معنای استفاده از 350 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتن است.

عیار بتن رابطه مستقیمی با مقاومت فشاری آن دارد. به طور کلی، با افزایش عیار بتن، مقاومت فشاری آن نیز افزایش می‌یابد.

دسته بندی عیار بتن

عیار بتن به مقدار سیمان مصرفی در هر متر مکعب بتن گفته می‌شود و بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب (کیلوگرم در مترمکعب) بیان می‌شود. دسته بندی عیار معمولاً بر اساس مقاومت فشاری 28 روزه آن انجام می‌شود:

• بتن خیلی ضعیف:

 • عیار: کمتر از 100 کیلوگرم در متر مکعب
 • مقاومت فشاری: کمتر از 5 مگاپاسکال
 • کاربرد: به عنوان بتن مگر در زیر فونداسیون

• بتن ضعیف:

 • عیار: 100 تا 200 کیلوگرم در متر مکعب
 • مقاومت فشاری: 5 تا 10 مگاپاسکال
 • کاربرد: ساخت بتن مگر، زیرسازی جاده‌ها و محوطه سازی

• بتن معمولی:

 • عیار: 200 تا 300 کیلوگرم در متر مکعب
 • مقاومت فشاری: 10 تا 20 مگاپاسکال
 • کاربرد: ساخت فونداسیون، دیوارهای غیر باربر، تیرها و ستون‌های با بار کم

• بتن با مقاومت متوسط:

 • عیار: 300 تا 400 کیلوگرم در متر مکعب
 • مقاومت فشاری: 20 تا 30 مگاپاسکال
 • کاربرد: ساخت تیرها، ستون‌ها، سقف‌ها و سازه‌های با بار متوسط

• بتن با مقاومت بالا:

 • عیار: 400 تا 500 کیلوگرم در متر مکعب
 • مقاومت فشاری: 30 تا 40 مگاپاسکال
 • کاربرد: ساخت پل‌ها، اسکله‌ها، مخازن و سازه‌های با بار زیاد

• بتن با مقاومت خیلی بالا:

 • عیار: بیش از 500 کیلوگرم در متر مکعب
 • مقاومت فشاری: بیش از 40 مگاپاسکال
 • کاربرد: ساخت سازه‌های خاص مانند برج‌های بلند، سدها و نیروگاه‌های هسته‌ای

• بتن سبک:

 • عیار: 100 تا 200 کیلوگرم در متر مکعب
 • مقاومت فشاری: 5 تا 15 مگاپاسکال
 • کاربرد: ساخت دیوارهای غیر باربر، سقف‌ها و عایق‌های حرارتی

• بتن سنگین:

 • عیار: 300 تا 600 کیلوگرم در متر مکعب
 • مقاومت فشاری: 20 تا 50 مگاپاسکال
 • کاربرد: ساخت دیوارهای محافظ در برابر اشعه، راکتورهای هسته‌ای و سازه‌های با نیاز به مقاومت بالا در برابر ضربه

انواع بتن ها بر حسب کیلوگرم عبارتند از:

 • بتن سبک: 100 تا 200 کیلوگرم بر متر مکعب
 • بتن معمولی: 200 تا 300 کیلوگرم بر متر مکعب
 • بتن مسلح: 250 تا 400 کیلوگرم بر متر مکعب
 • بتن پیش تنیده: 400 تا 500 کیلوگرم بر متر مکعب
 • بتن سنگین: 300 تا 600 کیلوگرم بر متر مکعب

انتخاب عیار مناسب

انتخاب عیار مناسب به عوامل مختلفی از جمله نوع سازه، شرایط محیطی و میزان بار وارده بستگی دارد. انتخاب عیار مناسب برای بتن عوامل مختلفی را باید در نظر بگیرید، که مهمترین آنها عبارتند از:

نوع سازه

 • برای سازه‌های سبک مانند فونداسیون‌های بتنی و دیوارهای غیر باربر، می‌توان از بتن با عیار پایین‌تر (200 تا 300 کیلوگرم بر متر مکعب) استفاده کرد.
 • برای سازه‌های سنگین مانند تیرها، ستون‌ها و سقف‌ها، باید از بتن با عیار بالاتر (300 تا 400 کیلوگرم بر متر مکعب) استفاده کرد.

شرایط محیطی

 • در مناطقی که بتن در معرض یخ زدگی قرار دارد، باید از بتن با عیار بالاتر (350 تا 400 کیلوگرم بر متر مکعب) استفاده کرد.
 • در مناطقی که بتن در معرض سولفات‌ها یا مواد شیمیایی خورنده قرار دارد، باید از بتن با عیار بالا و با استفاده از سیمان‌های خاص استفاده کرد.

میزان بار وارده

 • برای سازه‌هایی که تحت بارهای سنگین قرار دارند، باید از عیار بالاتر (400 تا 500 کیلوگرم بر متر مکعب) استفاده کرد.

علاوه بر این موارد، باید به نکات زیر نیز توجه کرد:

 • استفاده از عیار بیش از حد لازم، علاوه بر افزایش هزینه، می‌تواند باعث ایجاد ترک در بتن شود.
 • استفاده از عیار کم نیز می‌تواند باعث کاهش مقاومت بتن و عدم استحکام سازه شود.

در نهایت، انتخاب عیار مناسب بتن باید توسط مهندس ناظر یا طراح سازه انجام شود.

جدول زیر می‌تواند به عنوان یک راهنمای کلی برای انتخاب عیار مناسب بتن مورد استفاده قرار گیرد:

نوع سازهشرایط محیطیمیزان بار واردهعیار مناسب بتن
فونداسیون‌های بتنیمعمولیکم200-300
دیوارهای غیر باربرمعمولیکم200-300
تیرهامعمولیمتوسط300-400
ستون‌هامعمولیزیاد400-500
سقف‌هامعمولیمتوسط300-400
سازه‌های در معرض یخ زدگی350-400
سازه‌های در معرض سولفات‌ها350-400 (با سیمان خاص)

روش محاسبه عیار بتن

برای محاسبه عیار می‌توان از دو روش کلی استفاده کرد:

 • روش اول

در این روش، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

عیار  = (وزن سیمان / حجم بتن) * 1000

مثال:

اگر برای ساخت 1 متر مکعب بتن از 350 کیلوگرم سیمان استفاده شود، عیار آن به شرح زیر خواهد بود:

عیار = (350 / 1) * 1000 = 350 کیلوگرم بر متر مکعب

 • روش دوم

در این روش، از مقاومت مشخصه بتن و یک رابطه تجربی استفاده می‌شود. از فرمول زیر استفاده می شود :

Fc = (w/10) – 9

در این فرمول:

 • Fc: مقاومت مشخصه بتن بر حسب مگاپاسکال (MPa)
 • w: عیار بتن بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m³)

مثال:

اگر مقاومت مشخصه بتن 25 مگاپاسکال باشد، عیار به شرح زیر خواهد بود:

25 = (w/10) – 9

34 = w/10

w = 340

عیار  = 340 کیلوگرم بر متر مکعب

در محاسبه عیار ، نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

 • عیار بتن فقط یکی از عوامل تعیین کننده مقاومت بتن است.
 • استفاده از عیار بیش از حد لازم، باعث افزایش هزینه می شود.
 • استفاده از عیار کم نیز می‌تواند باعث کاهش مقاومت و عدم استحکام سازه شود.
 • استفاده از عیار بیش از حد لازم، می‌تواند باعث ایجاد ترک در شود.

عوامل متعددی بر عیار بتن تاثیر می‌گذارند که عبارتند از:

1. نوع و مقاومت مورد نیاز بتن:

 • برای بتن‌های با مقاومت بالا، عیار بتن باید بیشتر باشد.
 • برای بتن‌های با مقاومت پایین، عیار بتن می‌تواند کمتر باشد.

2. نوع سیمان:

 • عیار با توجه به نوع سیمان مصرفی (سیمان پرتلند، سیمان تیپ 2، سیمان سفید و …) تغییر می‌کند.
 • به طور کلی، برای سیمان‌های با مقاومت بالاتر، عیار بتن می‌تواند کمتر باشد.

3. شرایط محیطی:

 • در مناطقی که بتن در معرض یخ زدگی یا سولفات‌ها قرار دارد، باید از عیار بالاتر استفاده کرد.

4. اسلامپ بتن:

 • اسلامپ بتن به میزان کارایی و روانی بتن اشاره دارد.
 • برای بتن‌های با اسلامپ بیشتر، عیار بتن می‌تواند کمتر باشد.

5. مقدار و نوع مواد افزودنی:

 • استفاده از مواد افزودنی مانند روان کننده‌ها، دیرگیر کننده‌ها و زودگیر کننده‌ها می‌تواند بر عیار بتن تاثیر بگذارد.
 • به طور کلی، استفاده از مواد افزودنی می‌تواند عیار بتن را کاهش دهد.

6. هزینه:

 • عیار بتن با افزایش مقدار سیمان، افزایش می‌یابد.
 • انتخاب عیار مناسب بتن باید با توجه به صرفه اقتصادی و استحکام مورد نیاز انجام شود.

7. میزان آب مصرفی:

 • میزان آب مصرفی بر اسلامپ و عیار بتن تاثیر می‌گذارد.
 • افزایش میزان آب باعث کاهش عیار بتن می‌شود.

8. دانه بندی مصالح:

 • دانه بندی مصالح بر کارایی و عیار بتن تاثیر می‌گذارد.
 • استفاده از مصالح با دانه بندی مناسب می‌تواند باعث کاهش عیار بتن شود.

چرا دانستن عیار بتن مهم است؟

عیار بتن، که به عنوان مقاومت مشخصه فشاری نیز شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین پارامترها در ساخت و ساز بتنی است. دانستن عیار بتن به دلایل زیر حائز اهمیت است:

۱. تعیین مقاومت سازه:

مقاومت فشاری بتن، توانایی آن در تحمل بارهای فشاری را مشخص می‌کند. عیار بتن با مقاومت فشاری آن رابطه مستقیم دارد، به این معنی که هرچه عیار بتن بیشتر باشد، مقاومت فشاری آن نیز بیشتر خواهد بود.

۲. انتخاب مواد تشکیل دهنده:

با دانستن عیار بتن، می‌توان مقدار مناسب سیمان، ماسه، شن و آب را برای ساخت بتن با مقاومت مورد نظر تعیین کرد. این امر به منظور کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی مصرف مصالح حائز اهمیت است.

۳. کنترل کیفیت بتن:

عیار بتن به عنوان معیاری برای کنترل کیفیت بتن در حین ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با آزمایش نمونه‌های بتن می‌توان عیار واقعی آن را با عیار مورد نظر مقایسه کرد و در صورت عدم تطابق، اقدامات لازم را برای اصلاح آن انجام داد.

۴. افزایش دوام و عمر سازه:

استفاده از بتن با عیار مناسب، دوام و عمر سازه را افزایش می‌دهد. بتن با عیار بالا در برابر عوامل مخرب محیطی مانند یخ زدگی، سولفات‌ها و مواد شیمیایی مقاوم‌تر است.

۵. کاربردهای مختلف:

عیار بتن با توجه به کاربرد آن در سازه تعیین می‌شود. به عنوان مثال، بتن مورد استفاده در فونداسیون و ستون‌ها باید عیار بالاتری نسبت به بتن مورد استفاده در دیوارها داشته باشد.

۶. ایمنی سازه:

استفاده از بتن با عیار مناسب، ایمنی سازه را افزایش می‌دهد و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری می‌کند.

۷. صرفه‌جویی در زمان و هزینه:

انتخاب عیار مناسب بتن می‌تواند به صرفه‌جویی در زمان و هزینه ساخت و ساز منجر شود. استفاده از بتن با عیار بیش از حد نیاز، نه تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

عیار بتن، که به عنوان مقاومت مشخصه فشاری نیز شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین پارامترها در ساخت و ساز بتنی است. دانستن عیار بتن به دلایل زیر حائز اهمیت است:

۱. تعیین مقاومت سازه:

مقاومت فشاری بتن، توانایی آن در تحمل بارهای فشاری را مشخص می‌کند. عیار بتن با مقاومت فشاری آن رابطه مستقیم دارد، به این معنی که هرچه عیار بتن بیشتر باشد، مقاومت فشاری آن نیز بیشتر خواهد بود.

۲. انتخاب مواد تشکیل دهنده:

با دانستن عیار بتن، می‌توان مقدار مناسب سیمان، ماسه، شن و آب را برای ساخت بتن با مقاومت مورد نظر تعیین کرد. این امر به منظور کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی مصرف مصالح حائز اهمیت است.

۳. کنترل کیفیت بتن:

عیار بتن به عنوان معیاری برای کنترل کیفیت بتن در حین ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با آزمایش نمونه‌های بتن می‌توان عیار واقعی آن را با عیار مورد نظر مقایسه کرد و در صورت عدم تطابق، اقدامات لازم را برای اصلاح آن انجام داد.

۴. افزایش دوام و عمر سازه:

استفاده از بتن با عیار مناسب، دوام و عمر سازه را افزایش می‌دهد. بتن با عیار بالا در برابر عوامل مخرب محیطی مانند یخ زدگی، سولفات‌ها و مواد شیمیایی مقاوم‌تر است.

۵. کاربردهای مختلف:

عیار بتن با توجه به کاربرد آن در سازه تعیین می‌شود. به عنوان مثال، بتن مورد استفاده در فونداسیون و ستون‌ها باید عیار بالاتری نسبت به بتن مورد استفاده در دیوارها داشته باشد.

۶. ایمنی سازه:

استفاده از بتن با عیار مناسب، ایمنی سازه را افزایش می‌دهد و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری می‌کند.

۷. صرفه‌جویی در زمان و هزینه:

انتخاب عیار مناسب بتن می‌تواند به صرفه‌جویی در زمان و هزینه ساخت و ساز منجر شود. استفاده از بتن با عیار بیش از حد نیاز، نه تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

در نتیجه

در نهایت، دانستن عیار بتن برای اطمینان از، مقاومت، کیفیت، دوام، ایمنی وعمر سازه ضروری است. در این مقاله از وبلاگ سایت https://omrandatam.com با مفهوم و اهمیت عیار بتن آشنا شدید.

شرکت مهندسی توسعه عمران داتام ، به عنوان یک شرکت پیشرو و مستقل، با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه ارائه خدمات کلایمر و اجاره کلایمر ، انواع دستگاه فوم بتن ، دستگاه شاتکریت ، دستگاه انتقال مصالح ، دستگاه گچ پاش و غیره فعالیت می نماید. رسالت اصلی شرکت عمران داتام ، ارائه محصولات و تجهیزات عمرانی و ساخت و ساز به روز ، مطمئن ، ایمن با قیمت مناسب و کیفیت بالاست و مشارکت مسئولانه در حفظ سلامت و ایمنی پرسنل و ساخت و سازها دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول و دریافت مشاوره یا ثبت سفارش خرید کافی است ، با شماره ۰۹۱۲۲۱۲۹۰۳۴ تماس بگیرید.

0/5 (0 دیدگاه)

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *